0 533 774 95 82

Sosyal Medyada Biz}

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul avukatı

Gayrimenkul avukatı olarak görüşümüz Gayrimenkullerle ilgili sorunlarımız özellikle son yıllarda artış gösterdi.Bilindiği üzere yakın bir zamanda kentsel dönüşüm yasası kabul edilmiştir.

Ancak bu yasa ile birlikte güncel yaşamımıza ayıplı inşaat veya ayıplı konut kavramları girmeye başlamıştır.Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin sayısının artması ile birlikte gayrimenkul davalarında çok büyük artışlar gözlemlenmiştir.

Gayrimenkul avukatı olarak En çok karşılaşılan sorun ise; gayrimenkulün tamamlanmış halinin, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde kararlaştırılandan çok farklı olmasıdır.Bu durum ayıplı inşaat veya ayıplı konut olarak tanımlanır.

Bu gibi sorunlarda ayıp yasal süresi içerisinde yükleniciye (İnşaatı Yapan) ihtarname ile ihbar edilmelidir.

Şayet ayıbın giderilmesi mümkün ise ihtarnamede yükleniciye bir süre verilmelidir.

Ayıbın giderilmesi mümkün değilse dava yolu ile ayıp acilen tespit ettirilmelidir.

Sonrasında tazminat davası açılarak zararın giderilmesi amaçlanır.

Gayrimenkul avukatı olarak tavsiyemiz öncelikle gayrimenkul konularında avukata danışmadan önce bulunduğunuz ilçe Belediyesi Fen İşleri ve İmar Bölümünden gerekli bilgi ve belgeleri almanız sorunun çözümü açısından ciddi avantaj sağlayacaktır.

İstanbul’da kentsel dönüşüm yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle müteahhit-Arsa sahibi arasında büyük sorunlar yaşanmaya başlamıştır.

Bu sorunların büyük bir bölümünü yapının tamamlanmasındaki gecikmeler,yapının inşasına hiç başlanamaması veya geç başlanması oluşturmaktadır.

Bir kısmını ise ayıplı inşaat hususu oluşturmaktadır.Öncelikle belirtmek gerekir ki özellikle arsa sahiplerine buradan uyarımız mutlaka müteahhitle yazılı bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmanızdır.

Mümkünse sözleşmeyi bir avukat vasıtasıyla yapmanız önerilir.Çoğu defa müteahhit veya yüklenici firma kat karşılığı sözleşmesini hazırlar ve arsa sahiplerine sunar.Arsa sahipleri ise sözleşmeyi revize etmeye çalışır.

Sözleşmeyi revize etmek için borçlar kanununa hakim olmak gerekir.

Dolayısıyla gayrimenkul avukatlarına ihtiyacınız olacaktır.

Yine inşaatın tamamlanmasına müteakip yapının sözleşmeye uygun olarak inşa edilip edilmediği,yapıda kullanılan malzemelerin sözleşmede kararlaştırılan malzemelerin aynısı veya eşdeğeri olup olmadığı önem arz etmektedir.

Gayrimenkul davaları ve tahliye davaları hakkında gayrimenkul avukatına danışabilirsiniz.