İstanbul Avukat Arama

Avukat Arama

Avukat arama hizmetinden önce Avukat kimdir bu tanıma yer verelim.

Avukat; ”Haklıyı” haksız,”Haksızı” haklı göstermeyi değil ”Gerçeğin” en çıplak halini bulmayı hedefler.

Bu hedefe ulaşabilmek;başka bir deyişle Adalet Dağının zirvesine tırmanabilmek oldukça zordur!

Avukat arama günümüzde farklı bir anlam yüklenmiş ve internetin yaşam haline geldiği bir devirde avukat arama artık internet üzerinden  yapılmaya başlanmıştır.

Avukat arama hizmeti de bu kapsamda hemen hemen tüm hukuk büroları tarafından benimsenmiş ve bu amaçla İstanbul Barosunun Baro levhasında tüm avukatlar yerini almıştır.
Avukat arama hizmeti için istanbul Barosunun Baro Levhası bölümünden destek alınabilir.

Avukat arama sonrası ise avukatla iletişim kurma gerekirse avukatın ofisinde ücretli danışma hizmeti almak hukuki sorunlarınızın çözümü için şarttır.

İnsanlığın en temel ilkesi olan ”Dürüstlük” ilkesi ile avukat,  Adaletin zirvesine kolayca ulaşabilir!

Biraz felsefe biraz hukuk ile söze başladık ancak Ülkemizin gerçekleri ile yüzleşince Hukuk, Avukat, Adalet terimlerini bir araya getirmek hiç de kolay olmamaktadır.
İşte bu düşünceden hareketle avukatlık mesleğinin ağırlığını omzumuzda daha da fazla hissetmeye başladık.

Avukat Aramak Kolay mıdır?

Avukat arama denilince çoğu zaman internetten veya çevremizden güvenilir bir avukat bulmak aklımıza gelmektedir.

Esasen nasıl ki arkadaş seçiminde veya hayat arkadaşımımızı bulmada güven kriterini devreye sokuyorsak avukat arama için de ilk kriterimiz güven olmaktadır.
Ancak her meslekte olduğu gibi nadir de olsa nitelikli olmayan mesleştaşlara denk gelinmektedir.
Uzmanlık alanı dışında tecrübe sahibi olması avukat açısından da önemli bir unsurdur.
Avukat arama hizmeti de bu amaçla branşlara ayrılarak kurulmuştur.
Dolayısıyla güven kriterinden hareketle tecrübe ve uzmanlık avukat bulma çabamızı ödüllendirmektedir.

-Avukat arama hizmeti kapsamında Avukat objektif mi yoksa sübjektif mi olmalıdır?

Avukatlık mesleği olaylara objektif olarak bakmayı gerektirir.
Yargılama yapılmadan kimin haklı kimin haksız olduğu belli değildir.
Haklılık o ana kadar görecelidir.
Herkes kendini haklı ve mağdur olarak görecektir.
Bu insanın doğası gereği vardır.
Avukat bile bu yanılgıya düşebilir.
İşte bu aşamada duygularımızı bir kenara bırakmalı ve de gerçeklerle yüzleşebilmeliyiz.
Sırf dava alabilmek adına müvekkilimize gerçekleştiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmamalıyız.
İnsanlar avukat arama ile birlikte aynı zamanda güvenilir bir dost da edinmek  isterler.
Aksine  madalyonun her iki yüzünü de müvekkilimize iyi anlatabilmeliyiz.
Belki kısa vadede bir müvekkil kaybedeceğiz ancak uzun vadede onlarca müvekkil kazancağız!

-Avukat dava seçer mi?

Avukat dava seçebilir.
Bu husus, avukatın tecrübesine göre şekillenmekle birlikte, bazen de tecrübe dışında avukatın, dava konusu olayın üstesinden gelip gelemeyeceği inancına göre değişmektedir.

-Avukat müvekkilinden öğrendiği sırları gizlemeli midir? 

Avukatlık kanununa göre avukat, vekilliği sırasında müvekkilinden öğrendiği tüm sırları saklamakla yükümlüdür.
Bu sırları vekillik görevi sona erse bile 3. şahıslara açıklayamaz.
Avukat arama sırasında bu hususa dikkat edilmelidir.

Örneğin bir avukat, vekilliğini yaptığı bir şahıs aleyhine ya da lehine mahkemede şahitlik yapmaktan kaçınabilir.
Avukatlık Kanunu ile bu husus düzenlenmiştir.

-Avukatlık Mesleğinde davalara ilişkin süreler önemli midir?

Avukatın dikkat ve özen borcu vekalet görevinden doğmaktadır.
Bu kapsamda belki de en önemli görevlerinden birisi zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere dikkat etmesi gerektiğidir.
Müvekkiller çoğu zaman bu konuda bilgisizdir.
Dolayısıyla süreler konusunda avukata güvenmek zorundadırlar.
Avukat arama hizmeti sırasında yazılı beyanda bulunmak gerekir.
Avukat olarak söz uçar yazı kalır misali her dava dosyası için sürelerle ilgili notlarımızı mutlaka bir kenara yazmalıyız.
Aksi takdirde telafisi imkansız zararlar oluşabilir.

-Avukatın müvekkilini bilgilendirme yükümlülüğü var mıdır?

Avukat, işi nasıl olsa aldım artık davalara girer çıkarım gibi bir düşüncede asla olmamalıdır!
Aksine Avukat, dava dilekçesinden tutun da delil listesinin sunumuna kadar müvekkili ile sürekli iletişim halinde olmalıdır.
Unutulmamalıdır ki en mükemmel dava dilekçesi müvekkille ortaklaşa yazılan dava dilekçesidir!
Avukat arama sırasında avukatınızdan bu konuda mutlaka güvence almalısınız.
Neden mi?Çünkü dava konusu olayı yaşayan ve en iyi bilen sadece müvekkilinizdir!
”Dava konusu olayı ayrıntısı ile (hikaye anlatımı ile) yazarak mailime gönderir misiniz?”şeklinde müvekkilinize bulunacağınız tavsiye ile mükemmel dilekçeye ulaşmanız an meselesidir.
Yine avukat arama kriterlerinden birisi de avukatınızla saygı çerçevesinde iletişime geçmek olmalıdır.
Yine her duruşma öncesi ara kararların icrasında ve duruşma sonrasında müvekkili arayıp bilgilendirmek gerekmektedir.
Bu mümkün değilse En azından mail yolu ile müvekkili bilgilendirmek gerekmektedir.
Bunu külfet olarak görmemek gerekmektedir.

İnsanlar avukat arama veya avukat sorgulama hizmeti ile avukatın bulunduğu şehir, ofis adresi ve tecrübesini araştırır.

Ancak avukatın da müvekkiline güven vermesi gerekir ki sürekli bir hizmet ilişkisi olsun..
Unutmadan avukatlık mesleğini sevmekle o işin en büyük zorluklarını aşmışızdır zaten!

-Avukatların uzmanlık alanı olur mu?

Hukuk uçsuz bucaksız bir okyanus gibidir.
Hiç kimse hukukun her dalına hakimim diyemez!
Bu nedenle Avukat İstanbul’da , ilgi duyduğu alanda çalıştığı ölçüde başarılı olur.
Dolayısıyla konusunda uzman avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz.
İnsanlar avukat arama ile birlikte aynı zamanda uzman bir avukat aramak ister.
Konusunda uzman avukat, her zaman bir adım önde olacaktır.
Avukatı ne yüceltebilir diye her gün düşünen avukat olmak dileğimiz.

Bu amaçla;

1-ŞİRKETLERE HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
2- BORÇLAR , TİCARET VE İCRA HUKUKU
3- İŞ HUKUKU AVUKATI-İŞE İADE VE İŞÇİLİK ALACAĞI KAYNAKLI DAVALAR
4- GAYRİMENKUL HUKUKU,MİRAS HUKUKU
5- BORÇ YÖNETİMİ
6- FİKRİ VE SINAİ HAKLARINIZIN KORUNMASI
7- KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRININ KORUNMASI
8- VERGİ VE İDARE HUKUKU DAVALARI
9-AİLE HUKUKU DAVALARI,BOŞANMA AVUKATI,AİLE AVUKATI
10-CEZA AVUKATI-CEZA HUKUKU DAVALARI
11-SÖZLEŞMELER HAZIRLANMASI VE BİREYSEL HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hizmetleri vermekteyiz.

Avukat arama hizmeti için sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.