Avukata Sor

AVUKATA SOR

Avukata sor kavramı bize göre; İnsanlarımızın bir kısmı hukuksal bir problemle karşılaştığında şoka girer ve Avukata Sorayım demeden önce yalnız kalmayı tercih ederek hukuki problemlerin sonucunu beklemeye başlar.

Bir kısmımız ise araştırmaya girişerek hukuki soruna çözüm yolları aramaya başlar.İşte bu amaçla arama motorlarına günde binlerce kez ”avukata Sor” kelimeleri girilmektedir.

Kimisi boşanma avukatı bulma çabası ile boşanma nedenlerini arar,aldatan eş veya aldatılan eş farklı bakış açıları ile lehe olan bölümleri algıda seçicilik yolu ile dikkatle okumaktadır.

Kimisi ciddi bir suç işlemiştir.Ceza alma korkusu ile ceza avukatı arayışına girmiştir ve işlemiş olduğu suça ilişkin ceza kısmını dikkatlice okur ve lehine olan kısımları düşünür.Bu aşamada avukata soru sormaktan çekinebilir mağdur veya şüpheli..

Kimisi ise işçi veya işverendir iş hukuku avukatı arayışına girmiş veyahut iş kanunda haklarını bulmak için çabalar.

Tüm Bu kelimeler ile konusunda uzman bir avukat bulma amacı güdülmektedir.

Avukata soru sorulduğunda hukuki sorunlara çözüm bulunması amaçlanır.

Avukata soru sormak için mümkünse yüz yüze görüşme seçeneğini tercih etmeliyiz.

Şunu unutmayalım ki siz hukuki sorununuzu ne kadar çok önemserseniz başkası da o kadar önemser.

Dolayısıyla basit bir sorun bile olsa o sorunu ciddiyetle çözmeye çalışmak gerekmektedir.

Avukata sor sistemi üzerinden de bu konuya değinerek sizlerden gelen popüler sorulardan bir kısmını konu altında yayınlamaya karar verdik.

Avukat,vekalet görevi gereğince özen ve dikkat yükümlüğünü yerine getirmek isteyecek dolayısıyla sorununuza azami ciddiyetle yaklaşacaktır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte insan ilişkileri de o derece zayıflamıştır.

Bu kapsamda yeni hukuki sorunlar ortaya çıkmıştır.

Avukata sor anlamında soru sormak hizmeti arayışı doğmuştur.

Siyasi iktidarlar bu sorunları çözmek için  yeni kanunlar çıkartmak suretiyle  veya  KHK’ lar ile çözüm yolları aramıştır.

Ancak buna rağmen bu hukuki sorunlar önlenemez boyuta ulaşmıştır.Dolayısıyla avukata sor denildiğinde aslında günümüzün karmakarışık sosyal ilişkilerinin çözüm yolları aranır..

AVUKATA SOR HATTIMIZA GELEN EN POPÜLER SORULARDAN SEÇMELER:

1-EŞİM BANA BOŞANMA DAVASI AÇTI VE  DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE MAHKEMECE ALEYHİME FAHİŞ TUTARDA TEDBİR NAFAKASINA HÜKMONULDU.TEDBİR NAFAKASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ PAYLAŞIR MISINIZ?

CEVAP :AVUKATA SOR SİSTEMİ ÜZERİNDEN ÖRNEK TEDBİR NAFAKASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ:

İSTANBUL ……AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA  NO…….: ……. Esas

NAFAKAYA

İTİRAZ EDEN

DAVALI…………..:İSİM SOYİSİM-ADRES

DAVACI………….:İSİM SOYİSİM-ADRES

KONU……………:Sayın Mahkemenin …. tarihli .. ve .. no’ lu ara kararı  gereğince davalı eş ve müşterek çocuk için hükmedilen fahiş tedbir nafakasının kaldırılması ve müvekkilimin gelirine ilişkin bilgi ve belgelerin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR…..:

 Sayın Mahkemece, 09.12.2014 tarihli ön inceleme duruşmasının 4 no’lu ara kararında:” ”Boşanma davası açılmakla ayrı yaşamakta haklı olan davalı eş yararına dava tarihinden geçerli olmak kaydıyla ileride artırılmak, azaltılmak veya tamamen kaldırılmak kaydıyla şimdilik tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına uygun, hak ve nesafet kuralları göz önünde tutularak, dava tarihinden başlamak üzere aylık 1500,00 TL tedbir nafakasının davanın devamı süresince her ay davacıdan alınarak davalıya verilmesine” ve 5 no’ lu ara kararda ise:”Boşanma davası açılmakla müşterek çocuk yararına dava tarihinden geçerli olmak kaydıyla ileride artırılmak, azaltılmak veya tamamen kaldırılmak kaydıyla şimdilik tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına uygun, hak ve nesafet kuralları göz önünde tutularak, dava tarihinden başlamak üzere aylık 750 TL tedbir nafakasının davanın devamı süresince her ay davacıdan alınarak davalıya verilmesine” şeklinde hüküm kurulmuştur.Ancak bu ara kararlar hak ve nesafet ilkeleriyle bağdaşmayan haksız kararlardır.Şöyle ki;

 1-DAVACI TARAF YÜKSEK NAFAKA ALABİLMEK İÇİN KÖTÜNİYETLİ DAVRANARAK  SAYIN MAHKEMEYİ  YANILTMIŞTIR.

 SAYIN MAHKEME TARAFLARIN EKONOMİK VE SOSYAL DURUMUNU ARAŞTIRMA GEREĞİ DUYMADAN TAMAMEN DAVALININ ASILSIZ,BELGESİZ VE HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN BEYANLARI DOĞRULTUSUNDA FAHİŞ TEDBİR NAFAKASINA HÜKMETMİŞ OLUP HÜKMEDİLEN MİKTARLARIN MÜVEKKİL TARAFINDAN ÖDENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

BU NEDENLE  YOKSULLUK NAFAKASINA İLİŞKİN ARA KARARDAN RÜCU EDİLMESİNİ,BU MÜMKÜN OLMADIĞI TAKDİRDE MÜVEKKİLİMİN GELİR DURUMUNU GÖSTEREN İŞ BU DİLEKÇEMİZ EKİNDE SUNDUĞUMUZ MAAŞ BORDROSU KARŞISINDA NAFAKA MİKTARININ DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.

SAYIN MAHKEMECE İLK OLARAK EŞLERİN EKONOMİK GÜÇLERİ, GELİR VE GİDERLERİ, EŞLERİN MAL VARLIĞI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR.EŞLERDEN BİRİNİN MAL VARLIĞI, EKONOMİK GÜCÜ VE GELİRİ YOKSA HÂKİM BOŞANMA DAVASININ AÇILIŞ TARİHİNDEN DAVA SONUÇLANINCAYA KADAR TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDER. ANCAK DAVALI, GİZLİ GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLUP VE SON DERECE RAHAT ŞARTLARDA YAŞAMAKTADIR.DOLAYISIYLA DAVALI VE ÇOCUK LEHİNE NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ HATALIDIR.

Tarafların bu sosyal ve ekonomik durumları, müşterek çocukların yaşı itibariyle ihtiyaç durumları, nafakanın niteliği ve özellikle ekonomik göstergelerdeki değişim nazara alındığında davacı ve müşterek çocuklar için takdir edilen miktarlar çok olup, TMK’nun 4. maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamıştır.Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 29.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

(Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı Esas No : 2012/2190, Karar No : 2012/861

 SONUÇ VE İSTEK :Sayın Mahkemenin …. tarihli .. ve .. no’ lu ara kararı  gereğince davalı eş ve müşterek çocuk için hükmedilen fahiş tedbir nafakasının sunulan belgeler ışığında kaldırılmasını talep ediyoruz.