Avukata Sor

İnsanlarımızın büyük bir kısmı hukuksal bir problemle karşılaştığında şoka girer ve Avukata Sorayım demeden önce yalnız kalmayı tercih ederek hukuki problemlerin sonucunu tedirginlikle beklemeye başlar.

Kararın kesinleşmesi ile birlikte sonuç hüsran olmakta ve artık hukuken yapabilecek bir şey kalmamaktadır.

Bir kısmımız ise araştırmaya girişerek akıllı telefonuna avukata sor whatsapp, avukata sor telefon veya whatsapptan avukata soru sor gibi cümleler girerek avukat arayışına girmektedir.

İşte bu amaçla arama motorlarına günde binlerce kez avukata sor kelimeleri ve türevleri girilmektedir ve alanında uzman avukat araştırılmaktadır.

Avukata soru sormak için İstanbul Barosu’nun avukat levhasına giriş yapılarak uzman bir avukat bulabilirsiniz.

İnternette binlerce kez avukata soru sor gibi çeşitli terimlerle kimimiz suç işlediği için ceza avukatına soru sormak ister kimimiz ise boşanma aşamasındadır ve kendisine boşanma avukatı arayışı içerisindedir.

Kimisi ise işçi veya işverendir iş hukuku avukatı arayışına girmiş veyahut iş kanunda haklarını bulmak için çabalar bu amaçla telefonda avukata sor hizmeti hakkında bilgi almak istemektedir.

Örneğin arama motoru kanalıyla avukat bulmak istendiğinde herhangi bir avukatlık sitesine giriş yapılmalı ve sanal avukata soru sorma gibi bölümler tıklanarak online avukata soru sorabilirsiniz.

Yine avukata sor kapsamında bazı hukuk büroları telefon numaralarını sitelerine koymakta ve whatsapptan avukata soru sor şeklinde online hukuki danışmanlık yapmaktadırlar.

Avukata sor denildiğinde basit bir hukuki danışma aklımıza gelmemelidir. Şöyle ki;

Avukatlar özen ve dikkat yükümlülüğü içerisinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermelidir.

Dolayısıyla hukuki bilgi konusunda avukat detaylı bir araştırma yapar ve bu araştırma ise zaman aldığı için de belli bir ücrete tabidir.

Avukata kısa soru sormak için bile olsa avukatın zamanını aldığınızı düşünerek hareket etmelisiniz.

Avukat olarak tavsiyemiz avukata sor kapsamında soracağınız soruların gereksiz olmaması, hayali varsayımsal olaylarla ilgili avukatınızın vaktini çalmamanızı ve başkası için tavsiye niteliğinde sorular sormamanızı tavsiye ederiz.

Avukatların da günde onlarca sorunla uğraştığını dikkate alarak bilhassa telefonla uzun uzun avukata soru sormak gibi davranışlar içerisinde bulunmamak gerekir.

Tüm bu kelimeler ve hizmetler ile konusunda uzman bir avukat bulma amacı güdülmektedir.

Avukata soru sorulduğunda hukuki sorunlara çözüm bulunması amaçlanır.

Avukata soru sormak için mümkünse yüz yüze görüşme seçeneğini tercih etmeliyiz.

Şunu unutmayalım ki siz hukuki sorununuzu ne kadar çok önemserseniz başkası da o kadar önemser.

Dolayısıyla basit bir sorun bile olsa o sorunu ciddiyetle çözmeye çalışmak gerekmektedir.

İstanbul Avukata sor sistemi üzerinden de bu konuya değinerek sizlerden gelen popüler sorulardan bir kısmını konu altında yayınlamaya karar verdik.

Avukat, vekalet görevi gereğince özen ve dikkat yükümlüğünü yerine getirmek isteyecek dolayısıyla sorununuza azami ciddiyetle yaklaşacaktır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte insan ilişkileri de o derece zayıflamıştır.

Bu kapsamda yeni hukuki sorunlar ortaya çıkmıştır.

Online Avukata sor anlamında soru sormak hizmeti arayışı doğmuştur.

Siyasi iktidarlar bu sorunları çözmek için  yeni kanunlar çıkartmak suretiyle  veya  KHK’ lar ile çözüm yolları aramıştır.

Ancak buna rağmen bu hukuki sorunlar önlenemez boyuta ulaşmıştır.

Dolayısıyla Whatsaptan avukata sor denildiğinde aslında günümüzün karmakarışık sosyal ilişkilerinin çözüm yolları aranır.

AVUKATA SOR HATTIMIZA GELEN EN POPÜLER SORULARDAN SEÇMELER:

1-Eşim Bana Boşanma Davası Açtı Ve  Dava Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Mahkemece Aleyhime Fahiş Tutarda Tedbir Nafakasına Hükmonuldu.Tedbir Nafakasına İtiraz Dilekçesi Örneği Paylaşır Mısınız?

-Avukata Sor Sistemi Üzerinden Örnek Tedbir Nafakasına İtiraz Dilekçesi:

İSTANBUL ……AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA  NO…….: ……. Esas

NAFAKAYA

İTİRAZ EDEN

DAVALI…………..:İSİM SOYİSİM-ADRES

DAVACI………….:İSİM SOYİSİM-ADRES

KONU……………:Sayın Mahkemenin …. tarihli .. ve .. no’ lu ara kararı  gereğince davalı eş ve müşterek çocuk için hükmedilen fahiş tedbir nafakasının kaldırılması ve müvekkilimin gelirine ilişkin bilgi ve belgelerin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR…..:

Sayın Mahkemece, 09.12.2014 tarihli ön inceleme duruşmasının 4 no’lu ara kararında:” ”Boşanma davası açılmakla ayrı yaşamakta haklı olan davalı eş yararına dava tarihinden geçerli olmak kaydıyla ileride artırılmak, azaltılmak veya tamamen kaldırılmak kaydıyla şimdilik tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına uygun, hak ve nesafet kuralları göz önünde tutularak, dava tarihinden başlamak üzere aylık 1500,00 TL tedbir nafakasının davanın devamı süresince her ay davacıdan alınarak davalıya verilmesine” ve 5 no’ lu ara kararda ise:”Boşanma davası açılmakla müşterek çocuk yararına dava tarihinden geçerli olmak kaydıyla ileride artırılmak, azaltılmak veya tamamen kaldırılmak kaydıyla şimdilik tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına uygun, hak ve nesafet kuralları göz önünde tutularak, dava tarihinden başlamak üzere aylık 750 TL tedbir nafakasının davanın devamı süresince her ay davacıdan alınarak davalıya verilmesine” şeklinde hüküm kurulmuştur.Ancak bu ara kararlar hak ve nesafet ilkeleriyle bağdaşmayan haksız kararlardır.Şöyle ki;

1-Davacı Taraf Yüksek Nafaka Alabilmek İçin Kötüniyetli Davranarak  Sayın Mahkemeyi  Yanıltmıştır.

Sayın Mahkeme Tarafların Ekonomik Ve Sosyal Durumunu Araştırma Gereği Duymadan Tamamen Davalının Asılsız,Belgesiz Ve Hukuki Dayanaktan Yoksun Beyanları Doğrultusunda Fahiş Tedbir Nafakasına Hükmetmiş Olup Hükmedilen Miktarların Müvekkil Tarafından Ödenmesi Mümkün Değildir.

Bu Nedenle  Yoksulluk Nafakasına İlişkin Ara Karardan Rücu Edilmesini,Bu Mümkün Olmadığı Takdirde Müvekkilimin Gelir Durumunu Gösteren İş Bu Dilekçemiz Ekinde Sunduğumuz Maaş Bordrosu Karşısında Nafaka Miktarının Düşürülmesini Talep Ediyoruz.

Sayın Mahkemece İlk Olarak Eşlerin Ekonomik Güçleri, Gelir Ve Giderleri, Eşlerin Mal Varlığı Olup Olmadığı Araştırılmalıdır. Eşlerden Birinin Mal Varlığı, Ekonomik Gücü Ve Geliri Yoksa Hâkim Boşanma Davasının Açılış Tarihinden Dava Sonuçlanıncaya Kadar Tedbir Nafakasına Hükmeder. Ancak Davalı, Gizli Gayrimenkul Zengini Olup Ve Son Derece Rahat Şartlarda Yaşamaktadır. Dolayısıyla Davalı Ve Çocuk Lehine Nafakaya Hükmedilmesi Hatalıdır.

‘ Tarafların bu sosyal ve ekonomik durumları, müşterek çocukların yaşı itibariyle ihtiyaç durumları, nafakanın niteliği ve özellikle ekonomik göstergelerdeki değişim nazara alındığında davacı ve müşterek çocuklar için takdir edilen miktarlar çok olup, TMK’nun 4. maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamıştır. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 29.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

(Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı Esas No : 2012/2190, Karar No : 2012/861

SONUÇ VE İSTEK :Sayın Mahkemenin …. tarihli .. ve .. no’ lu ara kararı  gereğince davalı eş ve müşterek çocuk için hükmedilen fahiş tedbir nafakasının sunulan belgeler ışığında kaldırılmasını talep ediyoruz.