Boşanma Avukatı

BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR?

Boşanma avukatı olarak düşüncemiz; Hz. Adem İle Havva annemiz bize sevgiyi ve aşkı öğretti!

Günümüzde ise bu kavramlar artık maddi değerlerle ölçülmeye başlanmıştır.

Ancak sevgi ve aşk her zaman paha biçilemez değerler olarak gizemini korumaktadır.

Hani derler ya; ”Ben Ortaçağ’da o büyük aşk masalları içinde yaşamalıymışım” ”Leyla ile Mecnun zamanının aşk insanıyım” gibi örnekler çoğaltılabilir.

Ancak nedense günümüzde hep lafta kalmaktadır bu söylemler!

Çiftler göz göze geldiklerinde samimiyet göremez olmuştur artık!

Bu aşamada boşanma avukatları devreye girdiği için artık suçlamalar başlamaktadır.

İstanbul’da özellikle sosyo-ekonomik düzeyi yüksek zengin ilçelerde boşanma oranları inanılmaz yüksektir.

Yakın bir zamanda ekonomik düzeyi yüksek bir ilçemizin anaokulunda yapılan araştırmada 3-6 yaş arası çocukların yüzde 45 gibi yüksek bir düzeyinin anne ve babasının boşandığı istatistiklere yansımıştır.

Boşanma danışma hattımıza özellikle Bakırköy Boşanma avukatı, Şişli Boşanma avukatı, Büyükçekmece Boşanma avukatı, Kadıköy Boşanma avukatı, Küçükçekmece Boşanma avukatı, Beşiktaş Boşanma avukatı, Sarıyer Boşanma avukatı, Avcılar Boşanma avukatı, Kartal Boşanma avukatı, Kağıthane Boşanma avukatı , Eyüp Boşanma avukatı, Gaziosmanpaşa Boşanma avukatı ve Eminönü Boşanma avukatlarımızdan cevaplanmak üzere boşanma davaları ile ilgili sorular gelmektedir.

Bu ilçelerimizde boşanma oranı son 5 yılda çok yükselmiştir.

İşte avukat arama sayesinde ulaşılan İstanbul boşanma avukatı veya aile avukatı aslında hiç de istenmeyen duygusal kaos döneminde ortaya çıkmaktadır.

Ama bu da bizim işimiz bu gerçeği kabul etmeliyiz toplum olarak.

Boşanma davaları İstanbul boşanma avukatları için çetrefilli ve zor davalardır.

Taraflar bir taraftan psikolojik savaşa devam eder, bir taraftan da bağlarını en akılcı şekilde koparma telaşındadır.

Bu aşamada boşanma avukatı öncelikle anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmelidir.

İstekler arasında aşırı bir dengesizlik söz konusu ise çekişmeli boşanma gündeme gelmekte ve yargılama çeşitli nedenlerle oldukça uzun sürmektedir.

Dolayısıyla boşanma davasında boşanma avukatları vasıtasıyla mümkünse pratik çözümler devreye sokulmalıdır.

Metropollükten çıkan adeta Ülke haline gelen İstanbul’da hemen hemen her gün onlarca evli çift boşanmaktadır. Bu amaçla çiftler boşanma avukatı ücretlerini araştırmaktadır.

BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR?

Boşanma davalarının ve sosyal iletişimin artmasına paralel olarak zamanla yeni boşanma nedenleri de ortaya çıkmıştır.

Boşanma avukatı olarak biz bile yeni boşanma nedenlerine adapte olmakta zorlanıyoruz.

Boşanma nedenleri arasında en sık karşılaşılan nedenlerden en önemlileri; zina ve şiddetli geçimsizliktir.

Şöyle ki;

Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte sosyal etkileşim artmış, eşler arasındaki iletişim de buna paralel olarak azalmıştır.

Bunun sonucu olarak sevgi ve saygı bulamayan eş diğer eşi aldatmaya başlamıştır.

Özellikle akıllı telefonlarda İnstagram, Whatsapp ve Facebook gibi sohbet programlarının kullanılmaya başlanması ve bu programların  bazı eşlerce aldatma aracı olarak kullanılması durumunu sık olarak görmekteyiz.

İstanbul Boşanma avukatına veya yaygın tabirle aile avukatlarına avukata sor hizmetimiz ile en çok sorulan sorulardan birisidir bu tür sohbet programları içeriklerinin geçmişe dönük olarak çıkartılıp çıkartılamayacağı.

Maalesef bu soruya verebileceğimiz cevap olumsuzdur.

Bu tür programları üreten firmaların yabancı kaynaklı olması da en önemli engeldir.

Bu arada söylemeden geçemeyeceğim whatsapp, instagram ve facebook yazışmalarından elde edilen ve zinayı ispata yarar çıktılar delil başlangıcı olarak boşanma davasında işe yarayacaktır.

Lütfen aile avukatlarınıza sosyal medya çıktılarını vermeyi unutmayınız!

Zina nedenine dayalı boşanma davası açabilmek için en önemli kural;

Zinanın öğrenilmesinden itibaren en geç altı ay içerisinde boşanma davası açmaktır.

Zira bu süre hak düşürücü süre olup sürenin geçmesi halinde boşanma davası açma hakkı da düşecektir.

Diğer bir husus ise zinanın affedilmesidir.

Eğer çiftlerden birisi diğerini affetmiş ise artık o nedene dayalı boşanma davası açamayacaktır.

ZİNA YAPAN AĞIR KUSURLUDUR.

AĞIR KUSURLU EŞİN BOŞANMA DAVASI AÇMA HAKKI YOKTUR!

Zira MK.166 MADDE si  ‘Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Boşanma avukatı olarak görüşümüz; Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır.

Bu nedenle zina yapan eş tarafından açılan dava reddedilecektir. Boşanma avukatı ücreti öderken reddedilme ihtimaline göre karşı vekalet ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Diğer bir boşanma nedeni ise şiddetli geçimsizliktir!

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİĞE NE YOL AÇABİLİR?

Boşanma avukatlarına göre Bir Eşin Sorumluluklarını Yerine Getirmemesi, Diğer Eşe Hakaret Ve Şiddet İçerikli Davranışları Sonucu Ortaya Çıkan Şiddetli Geçimsizlik, Taraflar İçin Evlilik Birliğini Katlanılmaz Ve Evlilik Birliğinin Yeniden Tesisini İmkansız Hale Getirebilir.

Şiddetli geçimsizliğe dayalı boşanma davasında en önemli sorun ispat sorunudur.

Boşanma avukatına göre Davacı eşin soyut kavramlarla ifade edilebilen şiddetli geçimsizlik olgusunu ispat etmesi son derece zordur.

Bu nedenle şiddetli geçimsizliğin sonucu oluşan somut olguların ortaya çıkarılması gerekmektedir.

Örneğin darp,küfür ve hakaret içerikli sms, whatsapp veya facebook yazışmaları..

Bunun yanı sıra boşanma davalarının en önemli unsuru olan tanık anlatımları da davanın seyrini değiştirmektedir.

DİĞER BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR?

En iyi Boşanma avukatı olarak bildiğimiz diğer boşanma nedenleri ise; Ağır bir şekilde Onur kırıcı davranış, cana kastetmek, suç işlemek, haysiyetsiz yaşam sürmek, terk ve akıl hastalığıdır.

BOŞANMA DAVALARI UZUN SÜRER Mİ?

Boşanma avukatına sorulan sorulardan birisidir.

Boşanma davaları çekişmeli olarak açılacaksa boşanma nedenleri, velayet, maddi ve manevi tazminat gibi faktörlere bağlı olarak 6 ay ila 1 yıl arasında sürmektedir.

Ancak her iki tarafta boşanmayı kabul ederse bu süreç bir miktar azalmaktadır.

Yine en kısa süren boşanma davası boşanma avukatları vasıtasıyla açılan anlaşmalı boşanma olup iki hafta ila 2 ay arasında neticelenmektedir.

Anlaşmalı Boşanma davalarında en önemli husus boşanma avukatlarınca hazırlanan boşanma protokolüdür.

Protokolün titizlikle hazırlanması özellikle sonradan oluşacak hak kayıplarının önüne geçebilecektir.

Dolayısıyla protokolün boşanma avukatı kanalıyla hazırlanması gerekir.

BOŞANMA DAVASI BİTER BİTMEZ KİMLİĞİMİ EN HIZLI ŞEKİLDE NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

Boşanma davalarında son celsede kısa karar okunmaktadır.

Bu karar sonrası gerekçeli karar dediğimiz karar yazılmaktadır.

Bu karar 10-15 gün içerisinde yazılmakta ve taraflara tebliğe çıkmaktadır.

Dolayısıyla tebliğ süresi boyunca zaman kaybetmemek için gerekçeli kararın Mahkeme kaleminden elden alınması ve sonrasında temyiz hakkından feragat edilmesi gerekir.

Yine boşanma avukatı ücretlerinizden arta kalan tutar mahkeme kaleminden size iade edilir.

Bu sayede uzman boşanma avukatı sayesinde boşanma ilamını kesinleştirmek çok kısa sürede mümkün olabilmektedir.

BOŞANMA DAVASI BİTİNCE NE ZAMAN EVLENEBİLİRİM?

Medeni kanunumuzda erkek ve kadın yönünden bir ayrım mevcuttur. Şöyle ki;

En iyi boşanma avukatına gelen sorulardan birisi de Boşanma kararı kesinleştikten sonra erkekler için herhangi bir bekleme süresinin olup olmadığıdır.

Bu soruya uzman boşanma avukatlarının vereceği cevap ise sürenin olmadığıdır ve erkekler hemen evlenebilir.

Ancak kadınlar için 300 günlük iddet müddeti bulunmaktadır.

Bu süre içerisinde kadın tekrar evlenemez.

Evlenmek isteyen kadın iddet müddetinin kaldırılması için İstanbul boşanma avukatı vasıtasıyla Aile mahkemesine başvurarak dava açmalıdır ki bu durumda Mahkeme kadının hamilelik durumu hakkında ayrıntılı bir rapor ile tekrar evlenmesine izin verecektir.

Kadınlar için getirilen bu sürenin amacı; Kadının boşandığı eşinden hamile kalma riskinin sona erdirilmesidir.

İddet müddetinin kaldırılması davası en iyi boşanma avukatı önerileri ile çok kısa sürmektedir.

Bu tür davalarda aile mahkemesince yazılacak müzekkerelerin elden takipli olarak alınması ve doktor raporunun mahkemeye sunulması ile yargılama süresi ciddi derecede kısalacaktır.