İş Hukuku Avukatı

İŞ HUKUKU AVUKATI

İŞ HUKUKU VE İŞ GÜVENLİĞİ ARASINDA İLİŞKİ

İş Hukuku avukatı olarak bizler, İşçinin temel haklarını korumak amacı gütmekteyiz.

Ancak ülkemizin çalışma koşulları düşünüldüğünde işverenin bu amaca ne kadar hizmet ettiği tartışma konusudur.

İşçilerimiz ”köle” işçi statüsünden çıkarılarak hakettiği çalışma koşullarına kavuşturulmalıdır.Nitekim iş güvenliği kavramını Soma ve diğer madenlerde meydana gelen göçüklerle kavramaya çalıştığımız da acı bir gerçektir.

Ülkemizde yıllardır iş güvenliği kavramı hiçe sayılmıştır.İş hukuku avukatı olarak yıllardır bu hususu gündeme getiriyoruz.

İş güvenliği adeta fazla üretimin gölgesinde kalmıştır.

İş güvenliği uzmanlarının işverenlerin baskısı ve etkisi altında kalması ile gerekli denetimler yapılamamıştır.

Dolayısıyla halen ağır işçi statüsünde bulunan çoğu insanımız büyük bir risk altında çalışmaya devam etmektedir.

Nitekim iş hukuku avukatı olarak biz de bu amaçla çok istemize rağmen malesef koruyucu olarak değil de daha çok kazadan sonra hukuki süreçte işçilerimize yardımda bulunuyoruz.İş kazası sonrası izlenecek hukuki süreçlerde yardımcı olmak üzere 7/24 danışma hattımızı aramanızı tavsiye ederiz.

İşçilerimizin bir diğer sorunu da işten çıkarılma sorunudur.İşveren,işçinin iş akdine son verirken kendince haklı veya geçerli bir nedenle fesih gerçekleştirdiğini düşünmektedir.Ancak çoğu zaman bu feshin arkasında başka nedenler yattığı görülmektedir.

İş avukatı olarak bize göre İşveren özellikle kıdem tazminatı vermemek adına soyut ve asılsız fesih nedenleri göstermektedir.

Bilindiği üzere iş davalarında feshin geçerli veya haklı bir nedene dayandığını ispat yükü işverendedir.

Ancak uygulamada işverenin kötüniyeti ortaya çıkarıldığında genellikle davayı işçi kazanmakta ve işe iade kararı çıkmaktadır.

İşe iadenin işverence reddedilmesi   durumunda ise işçinin boşta geçen süresi için 4 aya kadar brüt ücret (maaş) tutarında tazminat ve işçinin kıdemine göre hesaplanmak üzere 4-8 maaş tutarında yine brüt ücret üzerinden hesaplanacak olan tazminata hükmedilmektedir.

Bunun ışında işçinin haklı nedenle iş akdini tek taraflı olarak feshetmesi de mümkündür.Şöyle ki;

İşçi, iş akdinin çekilmez hale gelmesinde işverenin hatalı olması durumunda iş akdini feshedebilmektedir.

Mesela sigortası gerçek maaşının üzerinden değil de asgari ücretten yatırılıyorsa,fazla mesai ücretleri ödenmiyor veya eksik ödeniyorsa,işçi işverence kötü muameleye maruz kalmışsa,hakaret edilmişse veya burada aklımıza gelmeyen birçok haklı nedenlerle işçi iş akdini iş mahkemesi avukatı vasıtasıyla noterden veya iadeli taahhütlü olarak yollayacağı yazılı bildirimle sonlandırabilir.Ancak bu durumda işçi ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır.

İşçinin ve işverenin sorunları burada anlatılanlarla sınırlı değildir.Dolayısıyla gerek telefonla gerekse mail yolu ile sizlere yardımcı olmaya çalışacağım…

Tel:(0533) 7749582