Kadıköy Avukat

Kadıköy Avukat

Kadıköy Avukat 

Kadıköy İlçesinde Verdiğimiz Avukatlık ve Hukuksal Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?

Kadıköy İlçesinde Verdiğimiz Avukatlık ve Hukuksal Danışmanlık Hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi edinmek için Kadıköy avukatlık danışma hattına ait hukuksal konulara ilişkin Aşağıdaki bağlantıları tıklayabilirsiniz.

 KADIKÖY İLÇESİNDE AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİĞİMİZ HUKUKSAL KONULAR:

İş Hukuku Avukatı Olarak İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları:

Ücret, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai, İkramiye, İzin Ücreti, İzin Yolluğu, Yakacak, Bayram, Çocuk, Öğrenim, Diğer (Agi Vs.) işçilik alacağı davaları, işe iade davaları, SGK ve BAĞKUR mevzuatından kaynaklanan her türlü dava ve rücu davaları

Boşanma Avukatı Olarak Aile Hukuku Davaları:

Boşanma davaları (anlaşmalı ve çekişmeli boşanma)-Nafaka Davaları (Nafaka artırım ve azaltım davaları)- Velayet Davaları-Vesayet Davaları

Ceza Avukatı olarak Ceza Hukuku Davaları:

1.Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, 2.Kasten öldürme, 3.Silahla işlenmiş kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama, 4.İşkence, 5.Cinsel saldırı, 6.Çocukların cinsel istismarı, 7.Hırsızlık ve yağma, 8.Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 9.Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 10.Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, 11.Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, b)Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı suçları, c)Bankalar Kanununda tanımlanan zimmet suçu, d)Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, e)Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu m.68 ve m.74’te tanımlanan suçlar, f)Orman Kanunu m.110’da tanımlanan kasten orman yakma suçları, g)Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu m.33’te sayılan suçlar, h)Terörle Mücadele Kanununa ilişkin suçlarla ilgili davalar.

Miras Avukatı Olarak Miras Hukuku Davaları:

Tenkis, Mirasın paylaştırılması, veraset ilamı çıkarılması, istihkak ve muris muvazaa davaları

Gayrimenkul Avukatı olarak Eşya Hukuku Davaları:

Gayrimenkul davaları-Tapu iptali ve tescili (Harici satış ve 3. Kişinin veya tarafların muvazaası nedeniyle, Taşınmazdan Men-i Müdahale nedeniyle dava, Kamulaştırma davaları, İzale-i Şüyu veTahliye davaları

Ticari dava Avukatı olarak Ticaret Hukuku Davaları:

Ticari alacak davaları, trafik kazası nedeniyle ölüm ve yaralanma nedeniyle tazminat davaları, deniz ihtisas davaları (deniz kazaları nedeniyle ölüm ve yaralanma çatmadan dolayı davalar),anonim ve limited şirket davaları

Borçlar Hukuku Davaları:

Bireysel ve Kurumsal Sözleşmelerin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerden kaynaklanan ihtilaflara ilişkin davalar, Alacak davaları ve eser sözleşmesinden kaynaklanan davalar

İcra avukatı olarak İcra ve İflas Hukuku Davaları:

İcra takiplerinin hazırlanması(senet, sözleşme fatura ve çekten kaynaklanan alacaklar)ilamlı ve ilamsız takipler ve bu takiplerden doğan her türlü davalar, icra ceza davaları (alacaklıyı zarara uğratmaktan ve de iflas istememekten kaynaklanan davalar)

İdari dava Avukatı olarak İdare Hukuku Davaları:

İptali istenen idari karalardan kaynaklanan davalar ve yine idari hizmet kusurundan kaynaklanan tam yargı davaları,

Vergi Davaları Avukatı olarak Vergi Hukuku Davaları:

Vergisel işlemlerden kaynaklanan vergi davaları, vergi dairelerinin işlemlerinden kaynaklanan davalar, vergi dairelerinin cezai işlemlerinden kaynaklanan iptal davaları

Kadıköy Avukata sor danışma hizmeti almak için 0533 7749 582  No’ lu hattan Av.Yılmaz Yalçın’a ulaşabilir ve her türlü hukuki konuda danışabilirsiniz.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN